Tämä käyttäjäsopimus sisältää Promopaja Oy:n verkkokaupan käyttöä koskevat ehdot.
 
Kaupan tarjoajan yhteystiedot
Yritys: Promopaja Oy
Osoite: Lummetie 7, 31400 SOMERO
Y-tunnus: 2350866-7
Kaupan sisällön kaikki oikeudet kuuluvat verkkokaupan tarjoajalle.
 
Muutokset
Verkkokaupan tarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia verkkokauppaan.
 
Rekisteröinti
Asiakas rekisteröityy verkkokauppaan syöttämällä rekisteröintilomakkeen. Asiakas voi itse päättää rekisteröimänsä salasanan, jonka hän voi myöhemmin muuttaa asiakastilissä tai tilata uuden salasanan, jos hän on unohtanut sen.
Rekisteröityminen on maksutonta.
Verkkokaupan tarjoaja voi halutessaan evätä rekisteröitymisen.
 
Henkilö- ja yritystietojen käyttö
Verkkokaupan tarjoajan käyttämä ohjelmisto tallentaa asiakkaasta rekisteriin ne tiedot, jotka ovat välttämättömät kaupankäynnin onnistumiseksi.
Verkkokaupan tarjoaja ei luovuta tietoja ulkopuolisille.
Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa.
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot ja muuttaa niitä verkkokaupan asiakastilissä niiltä osin, kun myyjä on muuttamisen mahdollistanut.
Ainoastaan myyjällä on mahdollisuus poistaa asiakkaan tiedot rekisteristä kokonaan.
 
Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet
Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja.
 
Asiakas ei saa luovuttaa käyttäjätunnustaan eikä salasanaansa kenellekään ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle.
Asiakas sitoutuu käyttämään verkkokauppaa vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä verkkokaupasta materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.
Asiakas vastaa kaikista hänelle verkkokaupan käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista verkkokaupan käytöstä aiheutuvista kustannuksista ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
Asiakas vastaa täysimääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta kaupan käytöstä aiheuttamastaan vahingosta verkkokaupan tarjoajalle, muille asiakkaille ja kolmansille osapuolille.
 
Riitojen ratkaisu
Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.